Strona głównaUncategorizedRozwód a podział majątku

Rozwód a podział majątku

Abstrahując od skutków emocjonalnych, jakie wiążą się z rozwodem, powstaje jeszcze aspekt majątkowy, budzący równie wiele kontrowersji. Elementy poczucia krzywdy, wykorzystania czy choćby zwykła pragmatyka budzą potrzebę osiągnięcia choćby minimalnych korzyści w tej bądź co bądź mało komfortowej sytuacji. W taki wypadku działanie samodzielne nie wydaje się najlepszym posunięciem. Należy pamiętać, że sprawy majątkowe w dużym stopniu określane są w kodeksie cywilnym, znanym z niezwykle zawiłej terminologii, co w połączeniu z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym daje ogromne pole do pomyłek, niosących za sobą nierzadko tragiczne skutki prawne.

Wspólnota majątkowa.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje na mocy prawa małżeńska wspólnota majątkowa. Oczywiście, można wcześniej zawrzeć umowę zwaną intercyzą, określającą majątek każdego z partnerów jako osobisty i nieprzynależny do wspólnoty, jednak jest to w naszym kraju instytucja mało popularna z uwagi na uwarunkowania społeczne. Tak czy inaczej, zdecydowana większość par, zajmuje się sprawami finansowymi dopiero, wstępując na drogę rozwodową. Majątek wspólny to szeroko rozumiane składniki majątkowe i prawne wniesione do małżeństwa w trakcie trwania związku. Co prawda istnieją w polskim prawie tak zwane masy majątkowe, określające status prawny każdej z nich, jednak z chwilą zawarcia i trwania związku nie są szczególnie wyodrębniane ze wspólnoty, co w trakcie rozwodu powoduje poważne trudności w ich ustaleniu.

Dla porządku warto je wymienić:

  • Majątek wspólny;
  • Majątek osobny każdego z małżonków.

Określenie lub choćby próba ustalenia wartości majątku osobnego może być pierwszym zadaniem, jakiego mógłby się podjąć adwokat Wrocław, z uwagi na doświadczenie w kompletowaniu stosownej dokumentacji.

 W skład ustawowej wspólnoty majątkowej wchodzą:

  • Szeroko rozumiane dochody osiągnięte w trakcie trwania związku;
  • Dochody z majątku wspólnego i osobistego, np. czynsz za wynajem;
  • Zgromadzone w trakcie małżeństwa środki pieniężne.

Należy dodać, że wspólnota majątkowa co do zasady nie obejmuje określenia proporcjonalnych nakładów partnerów do majątku wspólnego. Innymi słowy, praca zawodowa męża jest tak samo istotna, jak obowiązki domowe małżonki. Twierdzenie, że tylko jedna strona zarabia, nie znajduje w tym przypadku zastosowania, ani nie niesie ze sobą żadnych skutków prawnych. Żadna ze stron nie może też domagać się wyodrębnienia składników majątkowych w trakcie trwania wspólnoty. Podział sądowy lub umowny może nastąpić jedynie w chwili jej wygaśnięcia.

 Prawa i rzeczy nieobjęte wspólnotą majątkową:

  • Majątek posiadany przed powstaniem wspólnoty majątkowej;
  • Majątek dziedziczony;
  • Majątek pochodzący z zapisu lub darowizny;
  • Majątek służący wyłącznie zaspokojeniu osobistych potrzeb;
  • Prawa autorskie.

Co do zasady, podział składników majątkowych w trakcie postępowania rozwodowego powinien dotyczyć obojga małżonków w równym stopniu. Jest jednak pewna furtka, umożliwiająca odejście od tej reguły w przypadku wykazania, że jeden z partnerów w sposób jaskrawy nie przyczyniał się do powiększania lub utrzymania wspólnej masy majątkowej, czy też nawet narażał ją na dewastację. W tym wypadku również niezbędny może okazać się adwokat Wrocław, z uwagi na doświadczenie oraz znajomość odpowiednich przepisów prawa. Nie jest zatem tak, że małżonek nadużywający permanentnie alkoholu ma dokładnie takie same prawa do posesji, jak partner, który przez lata utrzymywał dom praktycznie samodzielnie. Nie dotyczy to jednak wspomnianych gospodyń domowych, których roli w utrzymaniu gospodarstwa domowego w żaden sposób nie można deprecjonować.

Wniosek o nierówny podział majątku ma szanse w przypadku spełnienia dwóch przesłanek, mianowicie należy wskazać naprawdę ważne powody dla takiego wniosku oraz rzetelnie udowodnić brak współdziałania małżonka. Decyzja co do zastosowania nierównego podziału należy wyłącznie do sądu.

W przypadku, kiedy rozwód jest związany z podziałem składników majątkowych, jak i ustaleniem zobowiązań alimentacyjnych wskazane jest wsparcie przedstawiciela palestry, choćby z uwagi na zawiłość polskich przepisów prawa czy też własny komfort psychiczny.

W związku z tym że rozwody to bez wątpienia temat na czasie w wyszukiwarkę często wpisywane są hasła typu adwokat Wrocław i pokrewne.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne