Strona głównaLogistykaJakie strategie są wykorzystywane w logistyce przedsiębiorstw?

Jakie strategie są wykorzystywane w logistyce przedsiębiorstw?

Wzrost rozwoju gospodarczego i globalizacji był możliwy dzięki planowaniu procesów logistycznych na dużą skalę. Dużą rolę w tych procesach odegrały strategie, które raz na zawsze zmieniły zasady handlu na rynkach światowych. Uwaga wielu przedsiębiorstw koncentruje się na najbardziej optymalnym wykorzystaniu czasu, który ma kluczowe znaczenie w ponoszeniu kosztów utrzymywania zapasów i składowania towarów.  

Strategia cross – docking 

Jedną z podstawowych metod wykorzystywanych przez centra logistyczne jest tzw. cross – docking. Oznacza błyskawiczny przepływ towarów przez magazyn. Pozwala na zmniejszenie kosztów generowanych przez hurtownie dzięki błyskawicznej wysyłce towarów w kolejne miejsce łańcucha dostaw. Do głównych założeń tej strategii należą: 

 • przemieszczanie towarów powinno trwać minimum 24 godziny a jeszcze lepiej poniżej tego czasu, 
 • produkty są transportowane z różnych źródeł i nie składuje się ich w celu komplementacji, ale wysyła od razu do klientów, 
 • wymagana jest precyzyjna koordynacja wszystkich etapów całego łańcucha dostaw – od źródła towarów aż po odbiorcę końcowego, 
 • magazyn pełni tu rolę przeładunkową,  
 • wymagany jest system zarządzania magazynem, który w pełni kontroluje i rozlicza przebieg dystrybucji towarów. 

Strategię cross-docking można wykorzystywać stosując różne modele, które wymagają stosowania innych zasobów. Są to: 

 • cross – docking z ograniczoną rolą operatorów logistycznych – w tym procesie centrum logistyczne tylko przyjmuje ładunek i przekazuje go przewoźnikowi do dalszego transportu – w operacji bierze udział minimalna liczba operatorów. Towary są przygotowane do obsługi klienta, 
 • cross – docking z konsolidacją – w tej metodzie konsolidacja zamówień ma miejsce w strefie przeładunkowej. Wykorzystuje się pełne palety towarów dzielonych ma mniejsze pakiety, 
 • wersja pośrednia – wykorzystuje konsolidację a także dodatkowe ładunki, które składuje się w postaci zapasów. Zwiększa to elastyczność planowania popytu na konkretny towar, chociaż wiąże się z większymi nakładami i zdolnością operacyjną.  

Powyższa strategia zyskuje na popularności wraz z rozwojem branży e-commerce i większymi wymaganiami klientów do czasu realizacji zamówień.  

Metoda Just – in – time 

Jest to uniwersalna metoda, która sprawdza się zarówno w produkcji przemysłowej, jak i w logistyce. Jej korzenie wywodzą się z zakładów samochodowych Toyoty w Japonii. Służy do zarządzania zapasami – zmniejszenie ich poziomu skutkuje lepszym wykorzystaniem zasobów firmy i zmniejsza koszty procesu produkcyjno – magazynowego. Najważniejsze założenia metody just – in – time to przede wszystkim: 

 • koncentracja na jakości dostaw, 
 • składowanie jak najmniejszych ilości zapasów, 
 • zmniejszenie produkcji w toku i wyrobów gotowych, 
 • dbanie o dokładny system logistyczny, 
 • krótsze cykle realizacji zamówień, 
 • większa częstotliwość uzupełniania rezerw, 
 • mniejsze dostawy towarów. 

Koncepcja operacyjna pozwoliła na zmniejszenie skali marnotrawstwa i zminimalizowała koszt jednostkowy w logistyce. Wymusiła również zmianę prowadzenia całego systemu – wokół zakładów produkcyjnych wyrosły niewielkie centra logistyczne, które miały zająć się zaopatrzeniem. Odległość pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw uległy znacznemu skróceniu a części były dostarczane dokładnie w momencie, gdy był na nie popyt.  

Outsourcing logistyczny 

Jednym z elementów prowadzenia operacji logistycznych jest korzystanie z usług zewnętrznych usługodawców, którzy zmniejszają koszty prowadzenia działań. Dzięki nim można: 

 • zwiększyć produktywność firmy, 
 • szybciej obsługiwać klientów, 
 • wykonać większe zamówienia mniejszym nakładem sił i zasobów, 
 • dostosować swoją ofertę do wymagań klienta, 
 • zwiększyć wartość dodaną do swoich produktów i usług, 

Dzięki korzystaniu z pomocy zewnętrznych podmiotów centrum logistyczne może być odciążone i dzięki temu może skoncentrować swoje zasoby na najpilniejszych potrzebach. Zaletą korzystania z outsourcingu jest elastyczność – w razie potrzeby można zmniejszyć skalę współpracy lub z niej zrezygnować. 

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne